جمعه, ۲۰ تیر , ۱۳۹۹

یزد - میدان شهید بهشتی خیابان شهید رجایی قبل از بانک ملی خیمه سرای شمشاد