دوشنبه, ۴ شهریور , ۱۳۹۸

یزد - خیابان شهید رجایی - جنب بانک ملی - خیمه سرای شمشاد