پنج شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۸

یزد - خیابان شهید رجایی - جنب بانک ملی - خیمه سرای شمشاد